Dlaczego u nas?

Sylwetka absolwenta

Przedmioty

Kadra

 
 
 
Instytut Informatyki
Wydział Matematyki
i Informatyki

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

tel. (0-12) 664 66 33,
fax (0-12) 664 66 73
www.ii.uj.edu.pl
 

» Studiuj w Instytucie Informatyki  »  Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie  »  Przedmioty

Przedmioty

Nazwa przedmiotu

Godziny

Forma zaliczenia

Semestr

Algebra liniowa z geometrią 1

30+30

Z

I sem.

Programowanie 1

30+15

P

Wstęp do informatyki

30+30

E

Wstęp do programowania

15+30

P

Wstęp do teorii mnogości

30+45

E

Wychowanie fizyczne

30ć

Z

Algebra liniowa z geometrią 2

30+30

E

II sem.

Analiza matematyczna 1

30+45

Z

Metody programowania

30+30

E

Programowanie 2

30+45

E

Systemy operacyjne

30+45

E

Wychowanie fizyczne

30ć

Z

Analiza matematyczna 2

30+30

E

III sem.


Algorytmy i struktury danych

30+45

E

Matematyka dysktetna

45+60

E

Bazy danych

30+45

E

Sieci komputerowe

30+30

E

Przedmiot MSIS

15

Z

Angielski

60

Z

Org. I architek. komp

30+30

E

IV sem.

Inzynieria oprogramowania

30+45

P

Teoria języków i automatów

30+30

E

Programowanie w sieci Internet

30+30

E

Przedmiot MSIS2

15+30

E

Język angielski

60

Z

Bezpieczeństwo syst. komp.

30+30

E

V sem.Rachunek prawdopodob. i stat.

30+30

E

Metody numeryczne

30+30

E

Projekt zespołowy

30

P

Przedmiot MSIS 3

30+30

E

Przedmiot specjalistyczny SI

30+30

E

Seminarium

30

Z

Język angielski

60

Z

Problemy społeczne i zawodowe inf.

15

Z

VI sem.


Projekt zespołowy 2

30

P

Przedmiot MSIS 4

30+30

E

Przedmiot specjalistyczny SII

30+30

E

Seminarium

30

Z

Filozofia

30+30

Z

Język angielski

60

E
Oferta edukacyjna  |  Informatyka Stosowana  |  Informatyka Teoretyczna  |  Inżynieria Oprogramowania  |  Matematyka Komputerowa  |  Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie  |