Przedmioty

 
 
 
Instytut Informatyki
Wydział Matematyki
i Informatyki

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

tel. (0-12) 664 66 33,
fax (0-12) 664 66 73
www.ii.uj.edu.pl
 

» Studiuj w Instytucie Informatyki  »  Inżynieria Oprogramowania

Inżynieria Oprogramowania

Absolwent powinien posiadać gruntowną wiedzę praktyczną z zakresu podstaw informatyki obejmującą, między innymi, teorię algorytmów, paradygmaty programowania i teoretyczne podstawy informatyki. Powinien posiadać umiejętność projektowania i implementacji efektywnych i niezawodnych systemów informatycznych, biegle programować w najpopularniejszych językach programowania (C, C++, C#, Java) i szybko dostosowywać się do pracy z innymi językami programowania, posiadać umiejętność identyfikacji, analizy i rozwiązywania problemów związanych ze sprzecznymi celami w projekcie informatycznym z uwzględnieniem kosztów czasowych, finansowych i organizacyjnych. Powinien posiadać umiejętność posługiwania się istniejącymi narzędziami, środowiskami programistycznymi i aplikacjami wspomagającymi jego pracę jako inżyniera oprogramowania, analityka, programisty, kierownika projektu. Rozpoczynając projekt powinien umieć dokonać wyboru odpowiedniego języka, środowiska programowania i narzędzi wspomagających projektowanie i wytwarzanie oprogramowania, pozwalających najlepiej spełnić postawione wymagania projektowe. Powinien umieć pracować zarówno na samodzielnym stanowisku pracy, jak również w zespole programistycznym. Powinien umieć ocenić bezpieczeństwo istniejących systemów i projektować systemy spełniające wysokie normy bezpieczeństwa, wykazywać się znajomością zagadnień związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi i pracą w zespole projektowym. Powinien rozumieć i umieć zastosować istniejące teorie, modele, narzędzia i metody formalne do projektowania, implementacji, testowania i dokumentowania oprogramowania. Jako inżynier oprogramowania powinien umieć samodzielnie aktualizować swoją wiedzę i umiejętności, dostosowując je do szybkich zmian zachodzących w informatyce.


Oferta edukacyjna  |  Informatyka Stosowana  |  Informatyka Teoretyczna  |  Inżynieria Oprogramowania  |  Matematyka Komputerowa  |  Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie  |