Przedmioty

 
 
 
Instytut Informatyki
Wydział Matematyki
i Informatyki

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

tel. (0-12) 664 66 33,
fax (0-12) 664 66 73
www.ii.uj.edu.pl
 

» Studiuj w Instytucie Informatyki  »  Informatyka Stosowana

Informatyka Stosowana

Absolwent powinien posiadać umiejętność łączenia nabytej podczas studiów wiedzy teoretycznej z jej praktycznym stosowaniem. Powinien posiadać wiedzę teoretyczną na temat idei i modeli dotyczących obliczania. Powinien również posiadać wiedzę praktyczną zarówno na temat technik projektowania systemów obliczeniowych, zarówno sprzętowych, jaki również oprogramowania. W szczególności, absolwent studiów informatycznych o specjalności informatyka stosowana powinien wykazywać się umiejętnościami: prowadzenie badań naukowych, samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych, biegłego programowania i pracy w zespołach programistycznych, praktycznego wykorzystywania narzędzi, technik i technologii informatycznych, projektowania, realizacji i utrzymania systemów informatycznych, projektowania, realizacji, administrowania i utrzymania sieci komputerowych, szybkiego adoptowania się do zmian zachodzących w informatyce.


Oferta edukacyjna  |  Informatyka Stosowana  |  Informatyka Teoretyczna  |  Inżynieria Oprogramowania  |  Matematyka Komputerowa  |  Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie  |