Dlaczego u nas?

Sylwetka absolwenta

Przedmioty

Kadra

 
 
 
Instytut Informatyki
Wydział Matematyki
i Informatyki

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

tel. (0-12) 664 66 33,
fax (0-12) 664 66 73
www.ii.uj.edu.pl
 

» Studiuj w Instytucie Informatyki  »  Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie  »  Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki, w tym z zakresu podstaw informatyki, konstrukcji algorytmów i działania współczesnych systemów komputerowych. Powinien być biegłym programistą w językach wysokiego poziomu (w tym w językach obiektowych) i posiadać umiejętność pracy w zespołach programistycznych. Powinien posiadać rozległą wiedzę w dziedzinie systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania. Powinien być biegły w wykorzystaniu środowisk komputerowych (programistycznych) dotyczących modelowania formalnego i sztucznej inteligencji. Powinien posiadać umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z zastosowaniem komputerów w praktyce, w szczególności sformułować problem informatyczny, opracować model teoretyczny problemu i wykonać implementację tego modelu. Powinien umieć uczyć się samodzielnie i zastosować zdobytą wiedzę. Powinien być przygotowany do wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności do budowania modeli komputerowych, miedzy innymi, w naukach przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych, czy też w bankowości. Powinien umieć weryfikować poprawność istniejących i projektowanych przez siebie modeli informatycznych, jak również rozumieć praktyczne aspekty wiedzy teoretycznej. Powinien umieć wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych.


Oferta edukacyjna  |  Informatyka Stosowana  |  Informatyka Teoretyczna  |  Inżynieria Oprogramowania  |  Matematyka Komputerowa  |  Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie  |