Przedmioty

 
 
 
Instytut Informatyki
Wydział Matematyki
i Informatyki

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

tel. (0-12) 664 66 33,
fax (0-12) 664 66 73
www.ii.uj.edu.pl
 

» Studiuj w Instytucie Informatyki  »  Informatyka Teoretyczna

Informatyka Teoretyczna

Absolwent powinien być wysoko wykwalifikowanym specjalistą z zakresu informatyki. Gruntowne i wszechstronne podstawy informatyki oraz tej części matematyki, która wpisuje się w te podstawy dają absolwentowi tej specjalności wyjątkową elastyczność zarówno w zakresie kontynuowania nauki – studia II stopnia i III stopnia (studia doktoranckie) - jak i podejmowania ambitnych, twórczych i niekonwencjonalnych wyzwań w pracy zawodowej -czy to we własnej firmie, czy w międzynarodowych, renomowanych korporacjach.

Informatyka teoretyczna daje każdemu absolwentowi znakomite podstawy dla szybkiego i skutecznego uaktualniania swojej wiedzy i praktycznych umiejętności, co w tej dziedzinie jest szczególnie ważne i konieczne. Należy podkreślić, że dogłębna znajomość teorii pozwala zrozumieć nie tylko JAK dany model czy program działa, ale przede wszystkim - DLACZEGO działa. A to pozwala już samodzielnie tworzyć nowe narzędzia, metody, modele, a nawet teorie. Nie poprzestajemy na przedstawianiu łatwych do obserwacji, powierzchownych własności i wyłącznie praktycznych zastosowań informatyki.

Inni wiedzą –absolwent informatyki teoretycznej rozumie!

Absolwent będzie dysponował WIEDZĄ OPERACYJNĄ, co oznacza, że nabyte wiadomości teoretyczne znajdą konkretne zastosowania w rzeczywistych, praktycznych zagadnieniach informatycznych.

Na przykład:

  • Teoria automatów i języków formalnych zawiera podstawowe metody, algorytmy, modele i techniki dla projektowania kompilatorów oraz wszelkiego rodzaju parserów, niezbędne także przy projektowaniu systemów informatycznych, zwłaszcza systemów wbudowanych oraz przy pewnych aspektach instrumentacji kodu na potrzeby testowania (np. szczególnie istotne to jest w przypadku testowania mutacyjnego)
  • Kryptografia i kryptologia to źródło wiedzy niezbędnej przy implementacji, weryfikacji, bądź projektowaniu różnorodnych funkcji jednokierunkowych, czy też nowych protokołów kryptograficznych. Połączenie teorii z projektowanym laboratorium systemów wbudowanych stanowić będzie unikalną jednostkę w skali kraju.
  • Teoria kodów pozwala dogłębnie zrozumieć zawiłości współczesnych systemów telekomunikacyjnych, by projektować i implementować nowe, a także świadomie wykorzystywać istniejące protokoły, z pełnym rozeznaniem ich możliwości i ograniczeń.
  • Kognitywistyka pozwala ogarnąć problematykę związaną z funkcjonowaniem i naśladowaniem ludzkiego umysłu. Dzięki niej można dostrzec i wykorzystywać związki ludzkiego umysłu z tym, co stworzyła informatyka. W konsekwencji możliwe staje się implementowanie niekonwencjonalnych rozwiązań, np. systemów zdolnych do introspekcji i do samoczynnej adaptacji do zmieniających się warunków.
  • Niestandardowe paradygmaty programowania (jak programowanie funkcyjne, programowanie w logice, programowanie aspektowe) pozwalają rozwiązywać problemy przy pomocy lepiej dobranych "narzędzi", wykraczając poza utarte schematy. Można tu wymienić np. oprogramowanie sprzętu telekomunikacyjnego (język Erlang), oprogramowanie aparatury pomiarowej (środowisko LabVIEW), symulacje finansowe (język K).
  • Teoria sieci Petri’ego jest niezbędna przy projektowaniu, modelowaniu i weryfikacji systemów współbieżnych oraz wszelkich praktycznych aspektów procesów współbieżnych.
  • Teoria grafów, matematyka dyskretna stanowią niezbędną wiedzę przy projektowaniu efektywnych zestawów przypadków testowych w procesie testowania oprogramowania, jeśli wprowadzamy kryteria pokrycia kodu, pokrycia rozgałęzień itd. A także przy zagadnieniach takich jak zliczanie obiektów kombinatorycznych (grafy, drzewa, ciągi itp.) oraz przy obliczaniu złożoności obliczeniowej algorytmów - np. przy pomocy rekurencji lub funkcji tworzących.
  • Statystyka określa niezbędne narzędzia dla pracy ukierunkowanej na zapewnienie jakości, przy projektowaniu systemów zarządzania jakością oraz przy monitorowaniu i podnoszeniu tej jakości w procesie produkcji oprogramowania.Oferta edukacyjna  |  Informatyka Stosowana  |  Informatyka Teoretyczna  |  Inżynieria Oprogramowania  |  Matematyka Komputerowa  |  Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie  |