O instytucie

Historia instytutu

Wirtualny spacer

Zdjęcia nowego budynku

 
 
 
Instytut Informatyki
Wydział Matematyki
i Informatyki

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

tel. (0-12) 664 66 33,
fax (0-12) 664 66 73
www.ii.uj.edu.pl
 

» Studiuj w Instytucie Informatyki  »  Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

Instytut Informatyki zaprasza kandydatów na studia licencjackie dzienne
na kierunku informatyka w ramach pięciu specjalności. Cztery specjalności
- Informatyka Stosowana
- Informatyka Teoretyczna
- Inżynieria Oprogramowania
- Modelowanie, Sztuczna Inteligencja, Sterowanie

mają jednakowy program pierwszych trzech semestrów, co pozwala
odłożyć decyzję o ostatecznym wyborze specjalności do końca
trzeciego semestru.

Natomiast tych kandydatów, którzy wahają się pomiędzy
studiami informatycznymi, a matematycznymi zapraszamy
na piątą specjalność
- Matematyka Komputerowa
Ta specjalność, prowadzona wspólnie z Instytutem Matematyki,
pozwala odsunąć decyzję o wyborze ostatecznego kierunku studiów
(informatyka lub matematyka) aż do końca drugiego roku studiów.
Oferta edukacyjna  |  Informatyka Stosowana  |  Informatyka Teoretyczna  |  Inżynieria Oprogramowania  |  Matematyka Komputerowa  |  Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie  |