O instytucie

Historia instytutu

Wirtualny spacer

Zdjęcia nowego budynku

 
 
 
Instytut Informatyki
Wydział Matematyki
i Informatyki

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

tel. (0-12) 664 66 33,
fax (0-12) 664 66 73
www.ii.uj.edu.pl
 

» Studiuj w Instytucie Informatyki  »  Oferta edukacyjna  »  O instytucie

O instytucie

Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest dzisiaj znany w Polsce ze swych badań i kształcenia studentów w zakresie informatyki. Składa się z trzech katedr oraz dwóch zakładów. Instytut zatrudnia 44 pracowników, w tym 33 pracowników naukowych, z których więcej niż 95% posiada tytuł doktora. Prowadzimy badania w dziedzinie informatyki i matematyki. Instytut oferuje kilka programów edukacyjnych. Ogólna liczba studentów wynosi około 550 osób i obejmuje około 500 studentów na studiach magisterskich oraz 50 studentów na studiach podyplomowych.

Zadania:

  • Organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie informatyki.
  • Kształcenie kadry naukowo-dydaktycznej w zakresie informatyki.
  • Kształcenie studentów informatyki w ramach studiów dyplomowych i podyplomowych.
  • Prowadzenie nauczania informatyki dla studentów studiujących w innych jednostkach naukowo-badawczych Uniwersytetu.
  • Współpraca ze szkołami średnimi oraz innymi instytucjami oświatowymi i kulturalnymi w sprawach nauczania i popularyzacji informatyki.
Oferta edukacyjna  |  Informatyka Stosowana  |  Informatyka Teoretyczna  |  Inżynieria Oprogramowania  |  Matematyka Komputerowa  |  Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie  |