O matematyce komputerowej

Sylwetka absolwenta

Kadra

Przedmioty

 
 
 
Instytut Informatyki
Wydział Matematyki
i Informatyki

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

tel. (0-12) 664 66 33,
fax (0-12) 664 66 73
www.ii.uj.edu.pl
 

» Studiuj w Instytucie Informatyki  »  Matematyka Komputerowa  »  Przedmioty

Przedmioty

Program studiów licencjackich

Rok I wspólny
Kurs Semestr
I II

W C E W C E
Elementy logiki i teorii mnogości 30 60 x


Algebra liniowa z geometrią 30 30
30 30 x
Analiza matematyczna I 30 30
30 30 x
Wstęp do Informatyki 30 30 x


Programowanie I i II 30 30
30 45 x
Systemy operacyjne


30 45 x
Algorytmy i struktury danych I


30 30
Wychowanie fizyczne
30

30
Rok II wspólny
Kurs Semestr
I II

W C E W C E
Analiza matematyczna II 30 30
30 30 x
Rachunek prawdopodobieństwa 30 30 x


Statystyka


30 30 x
Matematyka dyskretna 30 30
30 30 x
Sieci komputerowe 30 30 x


Algorytmy i struktury danych II 30 45 x


Inżynieria oprogramowania


30 45 x
Język angielski
60

60 x
Przedmiot ogólnouniwersytecki 30 30Rok III część wspólna
Kurs Semestr
I II

W C E W C E
Metody numeryczne 30 30 x


Język angielski
60

60 x
Proseminarium60
Ochrona własności intelektualnej5
Praktykix
Egzamin licencjacki
x
Rok III matematyka
Kurs Semestr
I II

W C E W C E
Analiza matematyczna III 30 30
30 30 x
Algebra 30 30 x


Równania różniczkowe zwyczajne 30 30 x


Topologia 30 30 x


Rok III informatyka
Kurs Semestr
I II

W C E W C E
Bazy danych 30 45 x


Bezpieczeństwo systemów komputerowych 30 30 x


Problemy społeczne i zawodowe informatyki 15
Wykład specjalistyczny 30 30 x


Teoria języków i automatów


30 30 x
Organizacja i architektura komputerów


30 30 x
Oferta edukacyjna  |  Informatyka Stosowana  |  Informatyka Teoretyczna  |  Inżynieria Oprogramowania  |  Matematyka Komputerowa  |  Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie  |