Przedmioty

 
 
 
Instytut Informatyki
Wydział Matematyki
i Informatyki

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie

ul. Łojasiewicza 6,
30-348 Kraków

tel. (0-12) 664 66 33,
fax (0-12) 664 66 73
www.ii.uj.edu.pl
 

» Studiuj w Instytucie Informatyki  »  Informatyka Teoretyczna  »  Przedmioty

Przedmioty

Nazwa przedmiotu

W

C

L

Forma zaliczenia

Semestr

Algebra liniowa z geometrią 1

30

30


Z

I sem.

Org. I architek. komp

30

0

30

E

Programowanie 1

30

0

15

P

Wstęp do informatyki

30

0

30

E

Wstęp do programowania

15

0

30

P

Wstęp do teorii mnogości

30

30


E

Wychowanie fizyczne

0

30


Z

Algebra liniowa z geometrią 2

30

30


E

II sem.

Analiza matematyczna 1

30

45


Z

Metody programowania

30

0

30

E

Programowanie 2

30

0

45

E

Systemy operacyjne

30

0

45

E

Wychowanie fizyczne

0

30


Z

Analiza matematyczna 2

30

45


E

III sem

Algorytmy i struktury danych

30

0

45

E

Matematyka dyskretna

45

60


E

Bazy danych

30

0

45

E

Język angielski

0

60


Z

Inzynieria oprogramowania

30

0

45

E

IV sem

Sieci komputerowe

30

0

30

E

Teoria języków i automatów

30

30


E

Programowanie w sieci Internet

30

0

30

E

Wybrane problemy Mat.Dyskr -(w.spec.I)

30

30


E

Język angielski

0

60


Z

Rachunek prawdopodob. i stat.

30

30


E

V semestr

Metody numeryczne

30

0

30

E

Bezpieczeństwo syst. komp.

30

0

30

E

Projekt zespołowy

0

0

30

P

Kryptologia - (w.spec. II)

30

30


E

Seminarium

0

30


Z

Język angielski

0

60


Z

Problemy społeczne i zawodowe inf.

15

0


Z

VI semestr

Projekt zespołowy 2

0

0

30

P

Wykład specjalistyczny

30

30


E

Wprowadzenie do kognitywistyki (w.spec. III)

30

30


E

Funkcje tworzące (w.spec. IV)

30

30


E

Seminarium

0

30


Z

Filozofia

30

30


Z

Język angielski

0

60


E
Oferta edukacyjna  |  Informatyka Stosowana  |  Informatyka Teoretyczna  |  Inżynieria Oprogramowania  |  Matematyka Komputerowa  |  Modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie  |